Lämna administrationen av alla dina fakturor och låt oss hantera de rutiner som rör betalningar. Med fakturadistribution administrerar vi dina inlämnade fakturor: registrerar inbetalningar, hanterar allt från utskrifter, distribution till påminnelser och tar hand om eventuella inkassoärenden. Genom vårt webbgränssnitt kan du följa din kundreskontra i realtid. Tillsammans med inbetalningsservice och kravhantering erbjuder vi ett komplett paket för en effektiv kundreskontrahantering.

Sälj din fakturadistribution – inte dina kundrelationer

Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Erfarenhet visar att kunder tenderar att betala snabbare när företag samarbetar med Alektum Group vilket ger dig ett ökat kassaflöde. Relationen med kunden stärks dessutom.

Så här fungerar fakturadistribution

 • Dag 1
  Du skickar fakturaunderlaget, vi skapar, skriver ut och hanterar distributionen av dina fakturor.

 • Dag 1-2
  Möjligheten finns att belåna dina fakturor. I detta fall sker utbetalning till samma eller nästkommande dag.

 • Dag 20-30
  Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

 • Dag 36
  Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

 • Dag 44
  Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

 • Dag 55
  Efter avstämning med dig förbereds rättslig åtgärd. Kundens betalningsförmåga styr hur ärendet hanteras.

Vi erbjuder fler tjänster än fakturadistribution

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturadistribution. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkomna att kontakta oss för mer information.