Att fakturorna betalas i tid handlar till stor del om att ha bra rutiner för påminnelser. Du kan spara mycket arbete på att låta Alektum Group ta hand om dina betalningspåminnelser och bevaka så att inga fakturor faller i glömska. Dina kunder blir bättre på att betala och du kan vara säker på att du får dina pengar.

Sälj dina betalningspåminnelser – inte din kundrelation

Vi hjälper dig med en systematiserad påminnelseservice och kan även lägga på inkassotjänster när det behövs. Du slipper allt administrativt arbete och vår service kan självklart anpassas efter dina önskemål. Du står som avsändare och äger kundrelationen, vi tar endast hand om den administrativa hanteringen.

Vi erbjuder fler tjänster än betalningspåminnelser

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturadistribution. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkomna att kontakta oss för mer information.