Feedback & Klagomål

Vi värdesätter dina åsikter och tar gärna emot feedback eftersom vi alltid strävar efter att utveckla och förbättra vår service. Vi vill gärna veta vad du tycker och hur du upplever kontakten med oss. Kontakta oss för att dela med dig av dina synpunkter, du hittar våra kontaktuppgifter här:

info@alektumgroup.se
031 730 6075

Jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende och vill skicka in ett klagomål, hur gör jag?

Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Alektum Groups kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta dina synpunkter vidare. Om du har invändningar som gäller ett specifikt ärende, exempelvis en invändning om att du av någon anledning inte är betalningsskyldig, bör du i första hand prata med den handläggare som anges på det brev du fått från oss.

Om du redan har skickat in ett klagomål men fortfarande inte är nöjd, ber vi dig skicka ett email till vårt ombud som nås på complaints@alektumgroup.com

Det är viktigt att du tydligt och i detalj beskriver vad som hänt. Försök att vara så konkret som möjligt och lämna alltid följande uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)
  • Ditt ärendenummer och/eller personnummer (om klagomålet rör ett ärende hos oss)
  • Anledningen till att du är missnöjd och på vilket sätt du anser att Alektum Group gjort fel
  • När händelsen inträffade och på vilket sätt du hade kontakt med oss (brev, telefon, e-post)

Vad händer sedan?

Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy, vilket innebär att ditt ärende snabbt och sakligt utreds av en annan person än den som hanterat ditt ärende från början. Vi återkopplar till dig så snart som utredningen är klar.