Fastighets- och hyresinkasso

Att bedriva inkassoverksamhet inom fastighetsbranschen kräver god kunskap om komplexa lagar och regleringar. Tack vare vår långa erfarenhet av hyresinkasso har vi utarbetat processer för att så snabbt och effektivt som möjligt inkassera såväl kommersiella hyresfordringar som fordringar mot kvarboende och avflyttade hyresgäster.

Många av våra kunder stöter dagligen på frågor som:

  • Hur kan vi motverka att ”personer hamnar på gatan”?
  • Hur kan vi vara säkra på att vi har nått fram med den nya hyran till alla, kanske måste någon delges?
  • På vilka grunder kan jag vräka bråkig hyresgäst snabbast?
  • Stämning, drop och rek eller avhysning?

Om du har liknande funderingar, kan vi hjälpa dig. Vi är specialiserade på fastighetsbranschen och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Vi erbjuder dig som arbetar i fastighetsbranschen ett helhetskoncept – från kreditbedömning och hyresavtal till betald hyra – där vi bedömer situationen och sömlöst hanterar alla steg i kedjan utifrån dina specifika behov.

Kontakta oss för rådgivning

Så hanterar du uppsägning av hyresgäst

Att säga upp en hyresgäst är något som ofta är både komplicerat och tidsödande. Möjligheterna styrs i hög grad av besittningsskyddet. Häng med på en snårig resa bland jordabalkens bestämmelser och paragrafer när Alektum Groups jurister reder ut hur du bäst hanterar frågor kring uppsägning av hyresavtal.

Läs mer

Utmätning av bostadsrätt

Om man har en fordran mot någon annan kallas man borgenär och om man är skyldig någon pengar kallas man gäldenär. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas, vilket exempelvis kan vara en dom från en domstol eller ett utslag från Kronofogdemyndigheten.

Läs mer