Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookies lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookien finns. Cookies innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera. Mer information om tidsstämpling och sista funktionsdatum finns i avsnittet Tillfälliga respektive varaktiga cookies.

Cookie-kategorier

Cookies kan delas in i olika kategorier. På Alektums webbplats används fyra kategorier:

 • Kategori Nödvändig
  Cookies i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t.ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte fungera som den ska. Ändamålet med cookien är alltså att hemsidan ska fungera korrekt. För behandling av cookies i kategori Nödvändig stödjer vi oss på den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Kategori Inställningar
  Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. Ändamålet med insamlingen är att göra webbsidan mer användarvänlig, så att den kommer ihåg vilka inställningar du valt. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.
 • Kategori Statistik
  Cookies i den här kategorin samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få en överblick över hur besökarna använder webbplatsen. Ändamålet med insamlingen är att analysera beteendet på webbplatsen för att kunna göra den bättre. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.
 • Kategori Marknadsföring
  Cookies i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer. Informationen delas i sådant fall med Hubspot, Google och YouTube. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.

Tillfälliga respektive varaktiga cookies

 • Tillfälliga cookies
  En tillfällig cookie, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookies raderas normalt av webbläsarprogrammet när det stängs av. Till skillnad från varaktiga cookies har tillfälliga cookies ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookies.
 • Varaktiga cookies
  En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookien förblir sparad, kommer informationen den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookien tillhör och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookien tillhör. Varaktiga cookies används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter så att användaren inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookies

Om du inte vill acceptera alla cookies, kan du välja urval av cookies. Detta görs antingen vid ditt första besök på hemsidan eller genom att välja ”inställningar för cookies” längst ner på hemsidan. Vårt utgångsläge är att inga cookies är påslagna från start så att du har möjlighet att göra ett eget val av vilka cookies du vill aktivera. Genom att aktivera valbara cookies ger du ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och det kan du göra genom att ändra urvalet av cookies.

Avseende personuppgiftsbehandling

För mer information om vår behandling av personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy. Du kan även kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com vid frågor eller funderingar.