Mobiloperatören Tre

Högre förutsägbarhet och ökad kundnöjdhet genom smartare scoringmodeller

Under många år toppade den svenska mobiloperatör-jätten Tre listan över de bolag som skickade allra flest kunder till Kronofogden. En situation som inte var särskilt fördelaktig ur vare sig ett kund- eller varumärkesperspektiv. Detta var ett av de ingångsvärden och utmaningar som mobiloperatören gick in med i samband med att samarbetet med Alektum Group startade 2018. Två år senare ser framtidsutsikterna lovande ut: antalet ärenden till Kronofogden har halverats, de har ökat kundnöjdheten, minskat sin churn och kraftigt reducerat sina kreditförluster.

”Vi har alltid haft ett tydligt mål tillsammans med Alektum Group, målsättningar som vi börjar se effekten av nu. Vi har nästan halverat antalet betalningsförelägganden, något som vi fortsätter arbeta vidare med är att ge kunderna rätt förutsättningar för att kunna betala sina fakturor.” säger Solomon Seyoum, Manager Customer Finance hos Tre.
”Vi valde Alektum Group för att vi ansåg att de var rätt bolag för oss för att minska överskuldsättningen. Men också för att det är ett väldigt värderingsstyrt bolag, precis som Tre är. De har samma tankar som oss kring hur man ska behandla sina kunder.”

Solomon Seyoum, Manager Customer Finance hos Tre

Inkasso

Läs mer om våra inkassotjänster.

Läs mer