Fastighetsinkasso

Ett bättre kassaflöde och en effektivare inkassohantering hos fastighetsjätten

Vår kund kan tillskriva sig titeln som ett av Sveriges, och för den delen Skandinaviens, största privata fastighetsbolag. Bolaget så väl äger, utvecklar och förvaltar bostäder samt fastigheter över hela Sverige – från norr till söder. I slutet av 2019 ägde fastighetsjätten upp emot 30 000 lägenheter och värdet av dess fastighetsportfölj uppgick till närmare 49,3 miljarder SEK.

Trots detta så fanns det lite att arbeta med när det kom till dess inkassohantering och strukturen av densamma. Det var här vi kom in i bilden.

Utmaning

Vår kund hade under en längre tid arbetat utefter en mer eller mindre föråldrad företagspolicy när det kommer till hantering av obetalda hyror och fakturor hos dess hyresgäster. Det saknades tydliga riktlinjer för hur detta skulle behandlas, ett sätt som skulle fungera för hela organisationen och dess medarbetare.

Samtidigt fanns det en vilja inom bolaget att ta sitt sociala ansvar, dra sitt strå till stacken när det kommer till dess hyresgästers bostadsekonomi – de ville göra skillnad och minska överskuldsättningen hos sina hyresgäster.

Lösning

”Skillnaden sitter i detaljerna” är ett talesätt som verkligen är applicerbart hos vår kund. Grundarbetet fanns på plats, det handlade om att putsa på detaljerna. Tillsammans med fastighetjätten skapade vi nya policys och rutiner för alla interna intressenter kring förfallna betalningar – något som fungerade för hela organisationen. Det fanns en plan.

I linje med detta tog vi fram en inkassoprocess som var mer strömlinjeformad och effektiv där påminnelsehantering togs bort för förfallna fakturor. Något som ledde till en hög lyckandegrad och att allt färre hyresgäster samlade på sig obetalda skulder – vilket alltid varit viktigt för oss på Alektum Group.

Levererat värde

Tillsammans med vår kund har vi tydliggjort processer, skapat nya riktlinjer och effektiviserat påminnelse- och inkassohanteringen. Ett arbete som har gjort att bolaget nu har förbättrat sitt kassaflöde samtidigt som de minskat sina kostnader. Det finns en tydlig plan och ett gemensamt synsätt kring hur obetalda fakturor ska hanteras inom hela organisationen. Som en produkt av detta så har de gjort det enklare för sina hyresgäster att ”göra rätt för sig” och därmed bidrar till att minska överskuldsättningen hos hyresgästerna.

Ibland sitter skillnaderna i detaljerna. Alektum Group hjälpte oss sätta en struktur och riktlinjer för vår påminnelse- och inkassoprocess som både gjorde den mer effektiv samtidigt som den förbättrade vårt kassaflöde. Som pricken över i:et ses vi nu också som ett företag som tar vårt ansvar i att minska överskuldsättning bland våra hyresgäster!”

För mer information om våra inkassotjänster, klicka här
eller kontakta oss på info@alektumgroup.se eller 031 730 6075

För mer information om Fastighets- och hyresinkasso, klicka här >