Vårda ditt kundregister

Genom registervård och analys ökar vi värdet på din kunddatabas. Vi ser till att ditt adressregister alltid är uppdaterat och hittar nya potentiella kunder enligt dina önskemål med hjälp av kreditupplysningar och beslutsstöd. Vi kan också driva effektiva marknadsföringskampanjer riktat till rätt målgrupp.

>>Marknads- och adressinformation

>>Kreditupplysning och beslutsstöd

Frigör resurser

Med hjälp av skräddarsydda fakturatjänster – där vi agerar som din ekonomiavdelning – och företagsfinansieringslösningar kan du frigöra resurser – kapital, tid och arbetskraft – som gör att du kan fokusera på kärnverksamheten och förbättra kassaflödet för att utveckla dina affärer. Vi investerar också i skuldportföljer – ni får pengarna direkt och slipper ödsla mer tid och kraft på obetalda fakturor.

>>Fakturatjänster

>>Företagsfinansiering

>>Fordringsköp

Få betalt för dina fakturor

Alektum Group bedriver inkassoverksamhet på 16 marknader runtom i Europa och har över 20 års erfarenhet. Oavsett om dina fakturor har små eller stora belopp driver vi – med dina kunder i fokus – inkassoprocessen från start till mål för att du ska få betalt för dina fordringar och samtidigt ha en fortsatt god relation till dina kunder. För att förhindra att fordringar preskriberas erbjuder vi också effektiv delgivning.

>>Inkasso

Juridisk hjälp och rådgivning

Våra affärsjurister hjälper dig att kvalitetssäkra alla steg i din affärsprocess. De erbjuder kvalificerad hjälp och rådgivning om e-handel och hantering av personuppgifter, tvistelösning, upprättande och förhandling av avtal, och mycket mer.

>>Juridisk hjälp och rådgivning