Från kreditbedömning och hyresavtal till betald hyra

Hos oss kan du som jobbar i fastighetsbranschen få hjälp med hyresavtal (kreditbedömning och upprättande av hyresavtal), hyresaviseringar (även påminnelser), inkassokrav och betalningsbevakning, rättsliga processer som involverar Kronofogdemyndigheten, tingsrätt och hyresnämnd, delgivning, och om situationen så kräver även avhysningar och tvångsförsäljning.

Specialiserade på fastighetsbranschen

Vi är specialiserade på fastighetsbranschen och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Tillsammans med dig arbetar vi fram en skräddarsydd lösning som tar hänsyn till hur du vill arbeta med dina hyresgäster, baserat på faktorer såsom exempelvis bostadsområde, skuldens storlek eller tidigare betalningsmönster. Vi för hela tiden en nära dialog med dig och dina hyresgäster med
målsättningen att du så effektivt som möjligt ska få dina pengar tillbaka.

Du kan alltid vända dig direkt till oss för stöd, rådgivning och utbildning inom alla delar som rör fastighetssegmentet, utan att behöva gå omvägen kring onödiga mellanhänder.

Kontakta gärna oss för mer information!