Bilagor i olika tidningar eller annan media - exempelvis postorderpaket, medlemsutskick eller kataloger - ger dig möjlighet att få kontakt med målgrupper som annars kan vara svåra att nå. Vi hjälper dig med kampanjplanering, projektledning och inköp av mediautrymme för bilagekampanjer.