Att nå rätt målgrupp i en direktadresserad kampanj är kritiskt när det gäller direktmarknadsföring. Vi erbjuder rådgivning och inköp av adresser med målet att göra er kampanj kostnadseffektiv och lönsam.

Vår process för att trygga era direktadresserade kampanjer 

  1. Inledande planering av kampanjen via matchning mot ert eget kundregister.
  2. Relevant rådgivning vid köp av adressuppgifter som kan göra kampanjen mer framgångsrik.
  3. Avslutande utvärdering av aktiviteten.

Köpa rätt adresser – eller kanske annan mer lönsam lösning

Er investering måste betala sig. Vi hjälper er därför att räkna på om en direktadresserad kampanj är det bästa valet utifrån era behov och förutsättningar. Kanske kan en annan kanal skapa bättre lönsamhet? Vi ger underlag som hjälper er ta rätt beslut! Investerar ni i direktmarknadsföring ska den vara framgångsrik och detta är Alektum Groups fokus.