Vi  kan hjälpa dig med information inom följande områden så att du kan bli ännu effektivare i din marknadsföring:

  • Kundprofilanalyser – vi delar upp din nuvarande kundgrupp, baserat på hur du klassificerar dem och deras långsiktiga beteenden.
  • Registeranalys – ger en tydlig bild av vilka dina nuvarande kunder är, genom att jämföra dem med externa uppgifter.
  • Responsanalys – visar vad som karaktäriserar människor som har svarat på en kampanj, vilket gör din marknadsföring mer kostnadseffektiv över tid.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med detta.