Hur gör jag för att beställa ett registerutdrag?

För att beställa ett registerutdrag är det viktigt att tänka på följande:

  • Använd den färdiga blanketten vid beställning av registerutdrag
  • Fyll i alla fält i blanketten och signera
  • Skicka blanketten via brev på posten
  • Beställningar via telefon, e-post eller fax gäller ej

Tänk på att du inte kan beställa ett registerutdrag åt någon annan person än dig själv utan ett giltigt läkarintyg eller en fullmakt som styrker att du är God Man eller förvaltare åt personen som beställer ett registerutdrag.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress inom 2-3 arbetsdagar efter inkommen beställning.