Det är många avväganden att göra. Den gamla tidens syn på kreditupplysningar handlade om att till varje pris skydda dig från dåliga affärer genom att spärra alla kunder som innebär minsta risk. Dagens lösning möjliggör istället att hitta en skräddarsydd produkt som passar just din typ av verksamhet.

Det finns trots allt många kunder som alltid betalar, även om de betalar aningen sent. Låter du vårt kreditupplysningsbolag hantera din kreditupplysning ökar vi alltså möjligheten att göra goda affärer med fler kunder. Du blir erbjuden automatiserade beslut där beloppsgränsen kan variera beroende på hur just din verksamhet ser ut. Eftersom det finns en nära koppling mellan vårt kreditupplysningsbolag och vår inkassoverksamhet blir vi unika i vår kreditbedömning genom att vi har ytterligare databaser att förlita oss på. Så tycker vi att kreditprövning ska gå till.