Tjänsten anpassas efter just dina behov och vi arbetar ständigt med att utveckla nya lösningar. Både själva, och i samarbete med partners. Nedan följer exempel på hur tjänsten fungerar:

Du kan till exempel välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt. Även regler baserade på kreditbeloppet kan läggas in, för att till exempel ändra godkännandenivå vid större krediter eller helt undvika kreditupplysning vid alltför små belopp. Dessutom finns ett automatiserat arkiv som gör att du kan lägga upp regler för återanvändning av en redan tagen kreditupplysning om vissa villkor uppfylls. Vi sammanfattar det i tre steg:

1. ID-kontroll

Kontrollerar att det är rätt person samt statuskontroll, dvs. om personen avlidit, emigrerat eller annat.

2. Alektums Trygghetsavtal

Alektum Group förhandsprövar möjligheten att förvärva din fordran vid ett senare tillfälle. Vid mindre krediter är detta en mycket uppskattad lösning och kan ses som ett komplement till din kreditupplysning. För större krediter ger det en extra trygghet i kombination med en traditionell kreditupplysning.

3. Kreditupplysning

Vårt kreditupplysningsbolag gör en kreditupplysning med omfrågandekopia. Här kan vi ge dig råd i vilka beloppsgränser du bör sätta upp.