Vi har stor erfarenhet av att förvärva avskrivna fordringar. Du slipper administration och osäkerheten i att ha fordringsportföljer som binder kapital. Genom att sälja dina fordringar till oss tar vi över risken och arbetet med att få betalt för dem. Vi har erfarna medarbetare och väl fungerande system och processer. Vår hantering av dina fordringsportföljer garanterar att dina kunder bemöts på ett trevligt och professionellt sätt. Detta för att ni skall kunna ha en god relation även i fortsättningen.

Vi erbjuder en smart lösning som innebär många fördelar för dig. Istället för att lägga tid och resurser på att rädda gamla fordringar så gör vi jobbet och du får betalt direkt.

Vi är intresserade av alla typer av osäkra fordringar och vi verkar i hela Europa.

Vill du veta mer? Kontakta oss på

031 730 60 75

eller capital@alektumgroup.com