Så här gör du

Vi rekommenderar alltid att du först hör av dig till vår kundtjänst. Har du invändningar som gäller ett specifikt ärende, exempelvis en invändning om att du av någon anledning inte är betalningsskyldig, ska du i första hand prata med den handläggare som anges på brevet du fått från oss.

Om ditt klagomål kvarstår efter sådan kontakt kan du skicka e-post till complaints@alektumgroup.se. Du kan också lämna invändningar mot ett krav på vår kundwebb, Plan & Pay.

Det är viktigt att du tydligt och detaljerat beskriver vad som hänt när du lämnar ett klagomål. Försök att vara så konkret som möjligt och lämna alltid nedanstående uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)
  • Ditt ärendenummer och/eller personnummer (om klagomålet rör ett ärende hos oss)
  • Vad är anledningen till att du är missnöjd?
  • På vilket sätt anser du någon inom Alektum Group gjort fel?
  • När har händelsen inträffat och på vilket sätt skedde kontakten (brev, telefon, e-post)?

Vad händer sedan?

Alla klagomål hanteras enligt en särskild klagomålspolicy, så ditt klagomål kommer att utredas snabbt och sakligt av någon annan än den som hanterat ärendet från början och vi kommer återkoppla så snart utredningen är klar.

Personuppgiftshantering

Genom att skicka in ett klagomål till oss samtycker du till att Alektum Group AB hanterar de personuppgifter om dig som du lämnar i formuläret och i ärendet i övrigt. Uppgifterna som hanteras är de som tillförs ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda fordringsägare och till myndigheter samt att tillföras eventuella pågående ärenden hos oss. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig och egenhändigt undertecknad förfrågan erhålla ett utdrag avseende vilka uppgifter vi behandlar om dig. Skulle du finna att någon uppgift är felaktig kan du kontakta oss för rättelse. Personuppgiftsansvarig är Alektum Group AB.