Kund hos Alektum Groups kan lugnt förlita sig på att våra juridiska experter håller koll på lagar och regleringar och hur de påverkar er verksamhet. Däremot kan en stärkt kunskap internt påverka företagets vardagliga processer positivt – och därför arbetar vi även med utbildningar ute hos kund. Våra utbildningar anpassas efter er marknad, verksamhet och era nuvarande mål.

Utbildning med konkreta, användbara råd

Vi skräddarsyr utbildningar för medarbetare i kundtjänst, marknadsavdelning, ekonomichef eller andra i organisationen som kan dra nytta av riktade kunskaper. Utbildningen täcker exempelvis in kontraktsfrågor, fakturering och inkassoprocessen. Vi ger användbara råd och tips inom områden som betalningar, kredit och inkasso. Utifrån era förutsättningar hjälper vårt team av affärsutvecklare och jurister att formulera rätt villkor samt förbättra och utveckla rätt processer.

Vi erbjuder fler tjänster än utbildning i affärsutveckling

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara i våra skräddarsydda utbildningar. Finns det fler processer ni vill vässa så hjälper vi gärna till. Välkomna att kontakta oss för mer information.