Genom reskontrabelåning kan du enkelt frigöra kapital i din reskontra. Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som finns tillgänglig när du än behöver oss. Du slipper skicka påminnelser och driva eventuella inkassoärenden. Vi gör det åt dig, och med vår långa erfarenhet i branschen så kan du vara säker på att ärendet hanteras professionellt. Självfallet låter vi dig ha sista ordet i kravhanteringen, då det är dina kunder vi talar om.

Så här fungerar det

Dag 1

Fakturan skapas och distribueras av dig. Fakturans värde registreras hos oss i din reskontra och vi följer ditt flöde.

Dag 1-2

Utbetalning sker enligt avtalad belåningsgrad, upp till 90 % av fakturavärdet.

Dag 30

Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från din kund och resterande del av fakturavärdet betalas ut.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Om betalning av påminnelsen uteblir skickas ett inkassokrav till kunden.

Dag 55

Vi kontaktar din kund för en betalningsuppgörelse. Efter avstämning med dig förbereder vi för eventuell rättslig åtgärd.

Dag 365

Vid utebliven betalning läggs fakturan för efterbevakning, där preskription, solvens och verkställighet hos Kronofogden bevakas.