Reskontrabelåning är ett enkelt sätt att frigöra kapital och öka likviditeten i ert företag. Förutom den uppenbara fördelen att få betalt direkt få betalt så slipper ni administrationen: Alektum Group fungerar som en extern ekonomiavdelning där ni har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Ni sköter faktureringen men vi driver in betalningen av de belånade fakturorna. Vi sköter utskick av påminnelser och driver eventuella inkassoärenden, givetvis i dialog med er som äger kundrelationen.

Så här fungerar reskontrabelåning

Dag 1

Fakturan skapas och distribueras av dig. Fakturans värde registreras hos oss i din reskontra och vi följer ditt flöde.

Dag 1-2

Utbetalning sker enligt avtalad belåningsgrad, upp till 90 % av fakturavärdet.

Dag 30

Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från din kund och resterande del av fakturavärdet betalas ut.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Om betalning av påminnelsen uteblir skickas ett inkassokrav till kunden.

Dag 55

Vi kontaktar din kund för en betalningsuppgörelse. Efter avstämning med dig förbereder vi för eventuell rättslig åtgärd.

Dag 365

Vid utebliven betalning läggs fakturan för efterbevakning, där preskription, solvens och verkställighet hos Kronofogden bevakas.

Sälj era fordringar - inte er kundrelation

Välj affärspartner med omsorg. För er trygghet finns Alektum Groups grundläggande, unika perspektiv: vår ambition är att du som kund ska få dina pengar tillbaka men samtidigt behålla din kundrelation. Våra rutiner och noggranna processer vid reskontrabelåning har tydligt fokus: ni ska ha en god relation till berörda kunder även i fortsättningen.