Fakturaköp med regress (återgång) betyder att du säljer dina fakturor till oss samtidigt som du frigör både kapital och tid. Vi stämmer av att allt har gått som det ska i din leverans till kund och därefter gör vi en utbetalning till dig. Ett enkelt sätt att generera pengar på kontot som kan användas i verksamheten omedelbart. Du väljer själva vilka fakturor du vill sälja – samtliga, vissa återkommande kunder eller enstaka fakturor för tillfälliga behov.

Så här fungerar fakturaköp med regress

  • Dag 1
    Fakturan skapas och skickas i original till oss. Vanligast är att vi tar emot fakturorna som pdf-filer via e-post. Större volymer kräver filhantering.

  • Dag 2
    Vi kreditprövar din kund och fakturan förses med en överlåtelsetext om att betalning ska gå till Alektum Group. Vi skriver ut, kuverterar och distribuerar fakturan till kunden. Utbetalning sker till ditt konto.

  • Dag 3
    Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från kunderna.

Om du vill du veta mer om fakturaköp med regress och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkommen att kontakta oss för mer information.