Vi fungerar som din externa kreditavdelning med mål att minska oönskade kreditförluster. Ett ökat kassaflöde och minskad administration ger dig tid över att fokusera på din kärnverksamhet. Vi är på plats alla dagar om året och ser till att kapitalet snurrar som det ska.

Så här fungerar det

Istället för att sända ut en faktura till din kund och vänta 30 dagar på att få betalt sänder du fakturan till oss. Sänder du faktura på förmiddagen har du pengarna på ditt konto redan samma dag.

Dag 1

Fakturan skapas och skickas till oss och här börjar vårt uppdrag.

Dag 1-2

Vi kreditprövar din kund. Fakturan förses med överlåtelsetext, printas, kuverteras och distribueras till kunden. Utbetalning sker till ditt konto.

Dag 30

Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från dina kunder.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

Dag 55

Vi kontaktar din kund för en betalningsuppgörelse. Efter avstämning med dig förbereder vi för eventuell rättslig åtgärd.

Dag 365

Fakturan läggs för s.k. efterbevakning där preskription, solvens och utmätning hos Kronofogden bevakas.