När en verksamhet växer kan behovet av bryggfinansiering bli allt större. Alektum Group kan erbjuda er ett kortfristigt lån om bolaget i övrigt har ett starkt kassaflöde eller andra alternativa säkerheter. Bryggfinansieringen kan sträcka sig över en period på mellan 3-12 månader och vi skräddarsyr upplägget beroende hur er situation ser ut.

Öka kassaflödet genom bryggfinansiering

Vårt mål med tjänsten bryggfinansiering är att se till att ni har ett starkt kassaflöde. Ni ska kunna fokusera på att både stärka er affär och relationen till era kunder.

Vi erbjuder fler tjänster än bryggfinansiering

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid bryggfinansiering. Finns det fler processer ni vill vässa? Vill ni veta mer om hur kortfristiga lån fungerar tillsammans med våra andra tjänster är ni välkomna att kontakta oss för mer information.