Ibland passar det bättre att skriva ut och distribuera fakturan själva, exempelvis då ni packar den tillsammans med varorna. Väljer ni vår reskontraservice registreras fakturavärdet hos oss. Vi hanterar era inbetalningar och sköter hela kravhanteringen. Ni har full överblick över händelser och kan enkelt följa er reskontra i realtid via webben.

Sälj er administration - inte er kundrelation

Vi sköter all administration; från att administrera reskontran och registrera inbetalningar till att skicka påminnelser och ta hand om eventuella inkassoärenden. Vi fungerar som er externa ekonomiavdelning där ni har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Er relation med kunden stärks däremot.

Så här fungerar reskontraservice

Dag 1

Fakturan skapas och distribueras av er.

Dag 1-2

Möjligheten finns att belåna kundreskontran och på så sätt frigöra kapital. Utbetalningen sker till dig samma dag eller kommande dag.

Dag 20-30

Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

Dag 55

Vi kontaktar kunden och i samråd med dig förbereds rättslig åtgärd.

Vi erbjuder fler tjänster än reskontraservice

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid reskontraservice. Finns det fler processer ni vill vässa? Vill ni veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster, som företagsfinansiering och inkasso, är ni välkomna att kontakta oss för mer information.