Ibland passar det bättre att printa och distribuera fakturan själv, exempelvis då den ska packas tillsammans med varorna. Då är reskontraservice ett alternativ som ger ökat kassaflöde och minskad administration. Fakturavärdet registreras hos oss och vi hanterar dina inbetalningar och sköter kravhanteringen. Via webben kan du enkelt följa din reskontra i realtid.

Vi sköter all administration från att administrera reskontran och registrera inbetalningar till att skicka påminnelser och ta hand om eventuella inkassoärenden. Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som finns tillgängliga när du behöver oss. Av erfarenhet vet vi att kunder tenderar att betala snabbare när man samarbetar med oss och på så sätt kan vi lova dig ett ökat kassaflöde.

Så här fungerar det

Dag 1

Fakturan skapas och distribueras av dig.

Dag 1-2

Möjligheten finns att belåna kundreskontran och på så sätt frigöra kapital. Utbetalningen sker till dig samma dag eller kommande dag.

Dag 20-30

Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

Dag 55

Vi kontaktar kunden och i samråd med dig förbereds rättslig åtgärd.

 

Vill du veta mer om det här och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster? Hör av dig.