Lämna administrationen av alla era fakturor och låt oss hantera de rutiner som rör betalningar. Med Fakturadistribution administrerar vi era inlämnade fakturor: registrerar inbetalningar, hanterar allt från utskrifter, distribution till påminnelser och tar hand om eventuella inkassoärenden. Genom vårt webbgränssnitt kan ni följa er kundreskontra i realtid. Tillsammans med inbetalningsservice och kravhantering erbjuder vi ett komplett paket för en effektiv kundreskontrahantering.

Sälj er fakturadistribution - inte er kundrelation

Vi fungerar som er externa ekonomiavdelning där ni har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Erfarenhet visar att kunder tenderar att betala snabbare när företag samarbetar med Alektum Group vilket ger er ett ökat kassaflöde. Relationen med kunden stärks dessutom.

Så här fungerar fakturadistribution

Dag 1

Du skickar fakturaunderlaget, vi skapar, skriver ut och hanterar distributionen av era fakturor.

Dag 1-2

Möjligheten finns att belåna era fakturor. I detta fall sker utbetalning till samma eller nästkommande dag.

Dag 20-30

Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

Dag 55

Efter avstämning med er förbereds rättslig åtgärd. Kundens betalningsförmåga styr hur ärendet hanteras.

Vi erbjuder fler tjänster än fakturadistribution

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturadistribution. Finns det fler processer ni vill vässa? Vill ni veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster är ni välkomna att kontakta oss för mer information.