Kundfakturor kan vara tidskrävande att hantera, särskilt om det uppstår förseningar med betalningen. Vi printar och sköter administrationen av alla dina fakturor och hanterar de rutiner som rör betalningar. Genom vårt webbgränssnitt följer du din kundreskontra i realtid. Tillsammans med inbetalningsservice och kravhantering ger detta ett komplett paket för en effektiv kundreskontrahantering. Genom oss har du möjlighet att lagra och på ett enkelt sätt få tillgång till dina fakturor under en längre tid.

Vi administrerar dina inlämnade fakturor och registrerar inbetalningar, skickar påminnelser och tar hand om eventuella inkassoärenden. Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som finns tillgängliga när du behöver oss. Av erfarenhet vet vi att kunder tenderar att betala snabbare när man samarbetar med oss och på så sätt kan vi lova dig ett ökat kassaflöde.

Så här fungerar det

Dag 1

Du skickar fakturaunderlaget, vi skapar, skriver ut och hanterar distributionen av dina fakturor.

Dag 1-2

Möjligheten finns att belåna dina fakturor. I detta fall sker utbetalning till samma eller nästkommande dag.

Dag 20-30

Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

Dag 36

Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

Dag 44

Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

Dag 55

Efter avstämning med dig förbereds rättslig åtgärd. Kundens betalningsförmåga styr hur ärendet hanteras.

 

Vill du veta mer om det här och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster? Hör av dig.