Att fakturorna betalas i tid handlar till stor del om att ha bra rutiner för påminnelser. Ni kan spara mycket arbete på att låta Alektum Group ta hand om era betalningspåminnelser och bevaka så att inga fakturor faller i glömska. Era kunder blir bättre på att betala och ni kan vara säkra på att ni får era pengar.

Sälj era betalningspåminnelser - inte er kundrelation

Vi hjälper dig med en systematiserad påminnelseservice och kan även lägga på inkassotjänster när det behövs. Ni slipper allt administrativt arbete och vår service kan självklart anpassas efter dina önskemål. Ni står som avsändare och äger kundrelationen, vi tar endast hand om den administrativa hanteringen.

Vi erbjuder fler tjänster än betalningspåminnelser

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturadistribution. Finns det fler processer ni vill vässa? Vill ni veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster är ni välkomna att kontakta oss för mer information.