Det spelar ingen roll om du jobbar med stora volymer av små betalningar eller mindre volymer av stora betalningar – vi kan alltid erbjuda dig effektiva kredithanteringstjänster. 

Våra finansieringslösningar kan ge dig både bättre likviditet och en hjälpande hand med det administrativa. Tänk på oss som en del av din egen ekonomifunktion – men på distans. Du har alltid tillgång till effektiva rapporteringsfunktioner och hjälp när du behöver det.

Vi kan hjälpa dig utveckla nya kundbaser och ta fram information om dina potentiella kunder. Och vi hjälper dig att driva direkta marknadsföringskampanjer riktat till rätt målgrupp.

Du kan få hjälp med inkassotjänster när det behövs, men vi kan också erbjuda effektiv delgivning utförd med stor hänsyn till de inblandade.

Läs mer om våra tjänster här:

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi jobbar med inkasso, fakturor och andra tjänster – utfört på ett unikt kundorienterat och nytänkande sätt.